Αναλαμβάνουμε την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για κατοικίες και καταστήματα.

 • Λεπτομερής αποτύπωση του χώρου.
 • Ταυτοποίηση εγκεκριμένων σχεδίων με την πραγματική κατάσταση
 • Ενεργειακή Μελέτη που περιλαμβάνει :
  Εντοπισμό ενεργειακών απωλειών, κατάταξη του κτιρίου σε κατηγορία, πρόταση για Ενεργειακή Αναβάθμιση
 • Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ II

Ένταξη στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης "Εξοικονομώ κατ΄ οίκον II" .

 • Αποτύπωση του χώρου προς ένταξη
 • Ενεργειακή Μελέτη
 • Συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών
 • Τεκμηριωμένη πρόταση Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίου
 • Κατάθεση φακέλου ( ηλεκτρονικά) .