ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ

  • Αυτοψία στον χώρο και ακριβής προσδιορισμός της αιτίας του προβλήματος.
  • Σύνταξη Μελέτης Εφαρμογής
  • Παρουσίαση όλων των δυνατών κατά περίπτωση τεχνικών λύσεων
  • Κατασκευή μόνωσης - στεγάνωσης από εξειδικευμένα συνεργεία
  • Πιστοποιημένος Συνεργάτης των ειδικών θερμομονωτικών - υγρομονωτικών, εισαγόμενων χρωμάτων WHITEBEAR