Πολυφήμου 8
Κομοτηνή, 69100

Τηλέφωνο: 2531084804
Fax: 2531084854
Κινητό: 6970087002
email: info@ismaros.gr