Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες που αφορούν το πράσινο είτε στη πόλη είτε στην εξοχή. Αναλυτικότερα  και ενδεικτικά:

  • Καθαρισμός - διαμόρφωση εκτάσεων.
  • Καθαρισμός αυλής - περίβολου.
  • Κόψιμο αγριόχορτων.
  • Κλάδεμα Δέντρων.
  • Περιοδική συντήρηση και περιποίηση κήπων.
  • Αρχιτεκτονική κήπων - Διαμόρφωση χώρων.
  • Καλλωπισμός εξωτερικών χώρων.
  • Αυτόματο πότισμα.