Αναλαμβάνουμε την κατασκευή ή την ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων καθώς και οποιοδήποτε άλλου κτιριακού, τεχνικού έργου.

Αναλαμβάνουμε από την αρχή έως το τέλος ή και τμηματικά την κατασκευή οποιουδήποτε κτιριακού έργου, με χρήση αξιόπιστων σύγχρονων υλικών και την συνεργασία απόλυτα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργείων.

  • Αποτύπωση χώρου.
  • Σχεδιασμός λειτουργικότητας, αναγκών χρήστη ,καθώς και ειδικών απαιτήσεων .
  • Σύνταξη Αναλυτικής Μελέτης Εφαρμογής.
  • Σύνταξη Προϋπολογισμού Κόστους Έργου
  • Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος
  • Παρέχεται η υπηρεσία κατασκευής "με το κλειδί στο χέρι"