ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε την τοπογραφική αποτύπωση οποιουδήποτε ακινήτου είτε εντός είτε εκτός σχεδίου, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες προδιαγραφές και διατάξεις.

 • Γίνεται χρήση δορυφορικού οργάνου και γεωδαιτικού σταθμού.
 • Αποτυπώσεις αγροτικών εκτάσεων
 • Χαράξεις ορίων.

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Νομιμοποιήσεις και ρυθμίσεις αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με τον Ν.4495/17.

 • Πλήρης καταγραφή
 • Λεπτομερής αποτύπωση
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
 • Έλεγχος στατικής επάρκειας
 • Υπολογισμός προστίμου.
 • Έκδοση πιστοποιητικού Νομιμότητας

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Σύνταξη φακέλου με όλες τις απαιτούμενες μελέτες για την Έκδοση Αδειών Δόμησης, Προώθηση φακέλου στην Υπηρεσία Δόμησης

 • Κατοικίες , Μονοκατοικίες - Πολυκατοικίες
 • Γραφεία - Καταστήματα
 • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Αποθήκες - βιοτεχνικοί και βιομηχανικοί χώροι
 • Πρατήρια Καυσίμων
 • Αλλαγή χρήσης
 • Επισκευές - Προσθήκες
 • Άδειες Μικρής Κλίμακας

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας λειτουργίας, από το στάδιο της προέγκρισης έως την τελική άδεια. Σύνταξη όλων των απαραίτητων τεχνικών εκθέσεων , μελετών , σχεδίων καθώς και των διαγραμμάτων ροής.

 • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 • Άδειες Λειτουργίας Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων
 • Άδειες Λειτουργίας Ιατρείων - Διαγνωστικών Εργαστηριών
 • Άδειες Λειτουργίας Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Σύνταξη μεμονωμένων αρχιτεκτονικών μελετών για όλες τις κατασκευές με σκοπό την λεπτομερή προκοστολόγηση και τον διεξοδικό έλεγχο πριν την λήψη απόφασης κατασκευής.

 • Προσχέδια - Χωροθέτηση
 • Τελική Μελέτη
 • Μελέτη Εφαρμογής

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Μελέτες οπλισμένου σκυροδέματος
 • Μεταλλικών Κατασκευών
 • Φέρουσας Τοιχοποιίας
 • Ξύλινων Κατασκευών