Αναλαμβάνουμε την συντήρηση και τις επισκευές που χρειάζεται κάθε κτίριο ή εγκατάσταση, καθώς και την διαχείριση του κτιρίου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Με την συνεργασία απόλυτα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργείων και παρέχοντας σωστή οργάνωση και καθοδήγηση αυτών αναλαμβάνουμε:

  • Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
  • Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Ύδρευση - Αποχέτευση - Θέρμανση - Κλιματισμός - Δίκτυο Πυρασφάλειας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαχείριση του κτιρίου και την προετοιμασία της εξοχικής κατοικίας

  • Απολυμάνσεις
  • Βλάβες
  • Συντήρηση
  • Καθαρισμός
  • Προετοιμασία εξοχικής κατοικίας