Το τεχνικό γραφείο ΙΣΜΑΡΟΣ βρίσκεται στην πόλη της Κομοτηνής. Φιλοδοξία μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες και συμβουλές.

Το εύρος δραστηριοποίησης μας αφορά όλα τα ζητήματα που αφορούν τις δομικές κατασκευές. Από το στάδιο της προμελέτης εώς το στάδιο της τελικής αποπεράτωσης τεχνικών έργων, αλλά και σε ότι αφορά την συντήρηση την ανακαίνιση και την αναβάθμιση κτιριακών έργων.

Παράλληλα παρέχουμε υπηρεσίες σε οικονομοτεχνικά και περιβαλλοντικά θέματα, ενώ προσφέρουμε και υπηρεσίες πρασίνου.

Το γραφείο απαρτίζεται από δύο Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς τον Τάσο Μιχόπουλο και την Ολυμπία Δημητριάδου, ενώ παρέχεται υποστήριξη σε ειδικά ζητήματα από επιλεγμένους μηχανικούς.